DGBJDE GROEP BEN JIJ

ONTWIKKELING ONTSTAAT VANUIT LIEFDE

DE GROEP BEN JIJ is gespecialiseerd in het vormgeven en begeleiden van groepsprocessen in het onderwijs. In het dagelijks leven maken we allemaal deel uit van meerdere groepen. In het onderwijs   neemt groepsvorming  een belangrijke plaats in. Het is een noodzakelijk proces waarbij communicatie, interactie, structuur en identiteit centraal staan.  Uit de praktijk blijkt dat dit proces niet  zonder begeleiding kan plaatsvinden.

VAN AFHANKELIJKHEID NAAR ONAFHANKELIJKHEID Kenmerkend voor groepsvorming in het onderwijs is dat er sprake is van onderlinge afhankelijkheid. We hebben elkaar nodig om een mooi (eind)resultaat neer te zetten, te groeien, te leren.. en uiteindelijk onafhankelijke en verantwoordelijke mensen te worden.

DE GROEP BEN JIJ verzorgt presentaties en trainingen over mindfulness en groepsdynamica in het onderwijs. Het groepsproces en de mens achter de leerkracht en leerling staan hierbij centraal.